Stowarzyszenie Compliance Polska

to niezależna, niepolityczna oraz działająca na zasadzie non-profit organizacja, prowadząca działalność edukacyjną oraz informacyjną.

O nas

Stowarzyszenie Compliance Polska zostało powołane w 2011 roku. Uchwałę o jego powołaniu podjęło 49 członków założycieli reprezentujących banki, domy maklerskie, firmy prawnicze i doradcze.

Compliance albo inaczej zgodność regulacyjna to departamenty zajmujące się dostosowywaniem firm działających w obszarach regulowanych do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, decyzji, zarządzeń organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk. Departamenty Compliance są głównie odpowiedzialne za następujące zagadnienia:

  • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych,
  • ocenianie ryzyka klienta i dostarczanie odpowiedniej informacji klientom,
  • ochronię danych osobowych,
  • zapobieganie konfliktom interesów.

Strefa dla członków Stowarzyszenia Compliance Polska

Statut Stowarzyszenia – pobierz »

Polityka Prywatności – pobierz »

Klauzula Informacyjna – pobierz »

Składki członkowskie

Składki rozliczane są przez rachunek bankowy Stowarzyszenia prowdzony w PKO BP SA 
nr 03 1020 2906 0000 1602 0290 4118

Wysokość składki dla członków zwyczajnych wynosi 200 zł rocznie.

Jestem Członkiem

Stowarzyszenia Compliance Polska 

Aktualizuję swoje dane

    Chcę zostać Członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska

    Podaje swoje dane w celu złożenia wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia.