Stowarzyszenie Compliance Polska

to niezależna, niepolityczna oraz działająca na zasadzie non-profit organizacja, prowadząca działalność edukacyjną oraz informacyjną.

O nas

Stowarzyszenie Compliance Polska zostało powołane w 2011 roku. Uchwałę o jego powołaniu podjęło 49 członków założycieli reprezentujących banki, domy maklerskie, firmy prawnicze i doradcze.

Compliance albo inaczej zgodność regulacyjna to departamenty zajmujące się dostosowywaniem firm działających w obszarach regulowanych do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, decyzji, zarządzeń organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk. Departamenty Compliance są głównie odpowiedzialne za następujące zagadnienia:

  • zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych,
  • ocenianie ryzyka klienta i dostarczanie odpowiedniej informacji klientom,
  • ochronię danych osobowych,
  • zapobieganie konfliktom interesów.

Strefa dla członków Stowarzyszenia Compliance Polska

Statut Stowarzyszenia – pobierz »

Polityka Prywatności – pobierz »

Klauzula Informacyjna – pobierz »

Jestem Członkiem

Stowarzyszenia Compliance Polska 

Aktualizuję swoje dane    Chcę zostać Członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska

    Podaje swoje dane w celu złożenia wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia.