Certyfikowany AML Oficer poziom 2

EFEKTYWNE PRAKTYKI POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH FIRM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer 2 to szkolenie, które jest kolejnym etapem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pierwszy dzień szkolenia AML Oficer 2 porusza zagadnienia związane z  najnowszymi działaniami podejmowanymi przez UE w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na szkoleniu AML Oficer przedstawione zostaną również wymagania wynikające z VI Dyrektywy AML, analiza i wnioski z oceny ryzyka prania pieniędzy. Ponadto poruszone zostaną tematy stricte stanowiskowe, czyli rola AML Oficera i kadry kierowniczej wyższego szczebla w organizacji. Dodatkowo pojawią się i zostaną omówione zagadnienia regulacyjne dotyczące walut wirtualnych i ryzyk jakie mogą stwarzać dla systemu finansowego.

W drugim dniu szkolenie AML będzie poruszało standardy opracowania własnej oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz zasady monitowania klienta i jego transakcji z uwzględnieniem sygnałów ostrzegawczych (red flag’s).  Pojawią się praktyczne wskazówki i porady dla uczestników w zakresie, jak zbudować relacje z podmiotami w grupie kapitałowej, aby zapewnić wymianę informacji oraz przygotować się do kontroli upoważnionych organów nadzorczych. Na koniec zostaną poruszone kwestie szarej strefy finansowej. Miedzy innymi to,  jakie ryzyka generują przestępstwa finansowe szarej strefy.

Absolwenci szkolenia AML Oficer 2, w ramach ceny kursu, mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym AML2.

Dla kogo jest szkolenie Certyfikowany AML Oficer poziom 2?

Szkolenie Certyfikowany AML Oficer poziom 2 dedykowane jest dla dwóch grup, którym wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instytucji. A także osób, które na co dzień w pracy mają do czynienia z obszarami AML.

Do uczestnictwa w szkoleniu AML Oficer poziom 2 zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

 • banki oraz domy maklerskie,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • instytucje płatnicze,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i.

Ponadto dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

 • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • działu compliance,
 • działu prawnego,
 • działu audytu i kontroli wewnętrznej,
 • działu nadzoru,
 • monitoringu zgodności.

Certyfikowany AML Oficer poziom 2 – zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)?
 • Jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji?
 • Jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych?
 • Jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?
 • Jakie wyzwania stoją przed zespołem AML?
 • Czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej?
 • Zmiany w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy.
 • Nowe podwyższone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.
 • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Certyfikowany AML Oficer poziom 2?

Jest to kompleksowe szkolenie na ścieżce rozwoju zawodowego w zakresie AML. Uczestnicząc w szkoleniu Certyfikowany AML Oficer poziom 2, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. Certyfikat otrzymasz po zdanym egzaminie przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.

Ponadto zajęcia są prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji. Prowadzone przez najlepszych ekspertów z branży AML i Compliance. Dzięki temu, zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
Dodatkowo w cenie szkolenia otrzymasz  materiały edukacyjne. W tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia Certyfikowany AML Oficer poziom 2

DZIEŃ 1

8.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Część 1. Międzynarodowe aspekty w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

 1. Ocena ryzyka UE
 • rezultaty ponadnarodowej oceny ryzyka
 • środki łagodzące na rzecz przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku
 • zalecenia i wnioski
 1. Działania podejmowane przez UE w zakresie AML/CFT
 • Europejski organ nadzoru AML/CFT
 • podstawowe założenia nowego projektowanego rozporządzenia przez Komisję Europejską
 • VI Dyrektywa AML – nowe zadania i obowiązki
 • przyszłość regulacji AML/CFT
 1. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań AML Officera
 • rola kadry managerskiej wyższego szczebla
 • rola i zadania AML Officera
 • grupowa funkcja AML
 • przegląd funkcji AML przez uprawnione organy – ryzyka i zalety nowych rozwiązań
 1.  Waluty wirtualne – problemy regulacyjne
 • czym są waluty wirtualne?
 • przypadki prania pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych
 • regulacja walut wirtualnych
 • Initial Coin Offerings (ICO) – zalety oraz zagrożenia

15.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia Certyfikowany AML Oficer poziom 2

Aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

compliance

Program szkolenia Certyfikowany AML Oficer poziom 2

DZIEŃ 2

8.45 – logowanie i sprawdzenie ustawień
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 1. Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
 • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
 • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
 • wnioski wynikające z krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy
 • stanowisko UKNF w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka – standardy należytej staranności
 1. Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • sygnały ostrzegawcze (red flag’s) – przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje
 • analiza transakcji – jak właściwie identyfikować proceder prania pieniędzy ?
 • wytyczne GIIF w zakresie monitorowania transakcji
 • analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku
 1. Procedura blokady rachunku i wstrzymania transakcji
 • proces blokady rachunku i wstrzymania transakcji
 • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać obowiązek?
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
 • wymiana informacji w grupie kapitałowej
 1. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
 • zakres i tryb realizowanych kontroli
 • jak przygotować sie do kontroli – praktyczne wskazówki
 • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
 • najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane – ustalenia GIIF i KNF
 1. Szara strefa a przestępstwo prania pieniędzy
 • jak rozpoznać szarą strefę
 • identyfikacja przestępstw bazowych
 • mechanizmy wyłudzenia podatku VAT
 • „Karuzela podatkowa”
 • działania organów państwa ograniczające szarą strefę

16.00 – Zakończenie szkolenia

Egzamin Certyfikowany AML Oficer poziom 2

 1. Załóż konto na platformie https://langas.pl/egzapii/ zgodnie z instrukcją egzaminu.
 2. Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego egzaminu.
 3. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny). Składa się z pytań otwartych, studium przypadku i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.