Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

POŁĄCZ ZNAJMOŚĆ PRAWA, BIZNESU I ELEMENTÓW ETYKI W OBSZARZE AML I COMPLIANCE

Compliance stało się hasłem sukcesu w ostatnich latach w obszarze Compliance i AML. Każda instytucja finansowa jest świadoma wagi tego obszaru działalności w organizacji. Dlatego tak dużą uwagę przywiązuje się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska. Compliance Officer jest osobą niezależną, która musi skutecznie i umiejetnie łączyć ze sobą znajomość prawa, biznesu oraz elementów etyki. Zatem to odpowiedzialne i wymagające stanowisko, na którym należy poszerzać swoje kwalifikacje i zakres wiedzy.

Compliance Officer to także osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny, często w spotkaniu ze sprzecznymi interesami Zarządu. Dlatego w tym zakresie warto wziąć udział w programie certyfikacji zgodności i kwalifikacji AML. Pierwszym krokiem do zdobycia stosownej wiedzy i umiejętności jest udział w szkoleniu Compliance Oficer poziom 1. 

Kurs rekomendowany jest przez eksperta Paweł Kuskowski , który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Compliance Polska

Kto skorzysta na szkoleniu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1?

Certyfikowane szkolenie Compliance Oficer poziom 1 dedykowane jest w szczególności tym, którzy pełnią istotną rolę w szczeblach struktyry instytucji i przedsiębiorstwa.

 • Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance,
 • Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy,
 • Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego,
 • Managerowie działów ryzyka,
 • Członkowie Zarządu,
 • Prawnicy,
 • Doradcy.

Ponadto szkolenie kierowane jest do osób wiążacych swoją karierę zawodową z obszarem Compliance, a także tych, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i compliance.

Certyfikowany Compliance Oficer CCO1 – tematyka poruszana na szkoleniu

 • Założenia dotyczące Funkcji Compliance.
 • Kto jest odpowiedzialny za Compliance?
 • Miejsce i misja Compliance w organizacji.
 • Zakres regularnych zadań Compliance.
 • Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance.
 • Mapowanie świata Compliance.
 • Nadzór nad podmiotami sektora finansowego.
 • Regulacje w Compliance.
 • Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym.
 • Sfery regulacji w instytucji finansowej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1?

Program szkoleniowy został stworzony przez doświadczonych praktyków. Radą programowa składa się z szefów działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia zrzeszającego środowisko Compliance w Polsce. Szkolenie Certyfikowany Compliance Oficer został przygotowany w oparciu o unikatowy program, który do tej pory nie był dostępny w Polsce.

Dzięki szkoleniu jesteś w stanie osiągnąc sukces zawodowy w obszarze Compliance i zdobyć wiedzę przekazywaną przez najlepszych ekspertów i praktyków Compliance i AML. Co wiecej, szkolenie otwiera przed Tobą ścieżkę zawodową zarówno w Polsce, jak i za granicą. Udział w programie Certified Compliance Officer to niezbędną wiedza teoretyczną i praktyczną, która przełoży się na sprawną poruszanie się w świecie Compliance. A Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu wzmocni twoją pozycję zawodową.

Program szkolenia Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

8.45   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00   Rozpoczęcie szkolenia certyfikowany Compliance Oficer CCO1

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Założenia dotyczące Funkcji Compliance

 • Compliance w organizacji
 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności.

Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz  innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

 • Polityki
 • Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance

Mapowanie świata Compliance

 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Mapowanie struktury firmy
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu
 • Zewnętrzni dostawcy usług
 • Doradzanie i edukacja
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB

System prawny Unii Europejskiej

 • Dyrektywy,
 • Rozporządzenia
 • Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

15.30       Zakończenie szkolenia Compliance Oficer CCO1

Aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

compliance

Egzamin Certyfikowany Compliance Oficer CCO1

 1. Załóż konto na platformie https://langas.pl/egzapii/ zgodnie z instrukcją egzaminu.
 2. Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego egzaminu.
 3. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań otwartych, studium przypadku i pytań zamkniętych.  Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.