KOMPLEKSOWY PROGRAM

BUDOWY KWALIFIKACJI

W OBSZARZE AML

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych,

CERTYFIKOWANY AML OFICER CAO1

Kontekst międzynarodowy

Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT

Nowe metody prania pieniędzy – przykłady z międzynarodowej praktyki

Wyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i Wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka

Zagadnienia krajowe

Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej

Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML

Środki bezpieczeństwa finansowego

Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)

Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku

Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Kary administracyjne i sankcje prawne

egzamin CAO1

CERTYFIKOWANY AML OFICER CAO2

Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
Risk Based Approach – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy
Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi
Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne

Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji
Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy
Customer Due Diligence
Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji
Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

Szara strefa a proceder prania pieniędzy
Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study) Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)
„Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT

egzamin CAO2

Egzaminy certyfikujące

Egzamin walidujący składa się z 3 częsci: testu zamkniętego, kazusu, pytań otwartych. Prowadzony jest w formie zdalnej i trwa 3,5 godziny, w jednym z dostępnych terminów, w ciągu 2 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Egzamin można też zdawać eksternistycznie.

Certyfikat wystawiany przez Stowarzyszenie Compliance Polska otrzymają Państwo, po uzyskaniu 60% punktów. System walidacyjno – certyfikacujący został przygotowany przez ekspertów obszaru compliance i zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Prace egzaminacyjne są sprawdzane przez ekspertów Stowarzyszenia

Eksperci Programu

Stefan Bryndza – Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Od września 2019 r. pracownik Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2005- 2019 r. pracownik PKO BP SA., gdzie był współodpowiedzialny za obszar AML oraz finansowania terroryzmu.

dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Paweł Kuskowski – CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Małkiński – ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, partner Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR Partner).

Dariusz Szlas – manager procesów compliance & aml, certyfikowany compliance officer

Grzegorz Włodarczyk – zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego

Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach.

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” _i=”1″ _address=”3.1.0.1″ /]

Dołącz do nas

Zostań partnerem
Chcesz z nami porozmawiać?