Kompleksowy program budowy kwalifkacji specjalistycznych w obszarze Compliance oraz AML wraz z systemem walidacji

Kompleksowy program budowy kwalifikacji w obaszarze Compliance i AML

COMPLIANCE HASŁEM SUKCESU

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu. Każda instytucja finansowa jak również ta niefinansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi połączyć znajomość prawa, biznesu w którym pracuje oraz elementów etyki. Compliance Oficer to też osoba, która musi umieć utrzymać kręgosłup moralny często w spotkaniu z konfliktującymi interesami Zarządu.

W tym kontekście zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w programie certyfikacji kwalifikacji obszaru Compliance i AML.

W obszarze programu mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:

 • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych,
 • ocenianie ryzyka klienta i dostarczanie odpowiedniej informacji klientom,
 • ochronię danych osobowych,
 • zapobieganie konfliktom interesów.

KORZYŚCI BUDOWY KWALIFIKACJI I CERTYFIKACJI

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą aktualnych, jak i nadchodzących rozwiązań regulacyjnych, dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
   
 • Poznasz wymogi prawne i praktyczne, dotyczące instytucji sygnalisty – tzw. whistleblowing
   
 • Uzyskasz informacje nt. roli funkcji compliance w ograniczeniu ryzyka powstania odpowiedzialności po stronie podmiotu rynkowego, a także zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji sygnalisty w organizacji • Otrzymasz niezależne potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz uzyskasz certyfikat rozpoznawalny i ceniony na całym rynku branżowym

Eksperci Programu

dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Paweł Kuskowski – CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Małkiński – ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, partner Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR Partner).

Dariusz Szlas – manager procesów compliance & aml, certyfikowany compliance officer

Grzegorz Włodarczyk – zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego

Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

Dla kogo 

Zapraszamy osoby z instytucji finansowych i niefinansowych, początkujących i bardziej zaawansowanych oraz tych, którzy potrzebują potwierdzonych kwalifikacji w zakresie Compliance i AML.

Uzyskanie certyfikatu Stowarzyszenia Compliance Polska, potwierdzającego specjalistyczne kwalifikacje w obszarze Complinace i AML, jest ważnym elementem w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

W programie szkoleń i certyfikacji biorą udział:

 • Menadżerowie i Pracownicy Departamentów Compliance, AML instytucji obowiązanych,
 • Pracownicy Departamentów Prawnych i Audytu instytucji obowiązanych,
 • Prawnicy specjalizujący się w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • Osoby, które chcą poznać krajowy i międzynarodowy kontekst odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i instytucji sygnalisty

Do instytucji obowiązanych, które musza mieć pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie Compliance i AML należą:

 • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,

 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,

 • krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi,

 • firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, – osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, oraz towarowe domy maklerskie, a także spółki handlowe, – spółki prowadzące rynek regulowany

 • w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną, – fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium RP,

 • zakłady ubezpieczeń,

 • pośrednicy ubezpieczeniowi,

 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową oraz wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi a także wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w wymianie i prowadzenia rachunków,

 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego,

 • doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego oraz biegli rewidenci,

 • przedsiębiorcy świadczący usługi polegające m.in. na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (biura wirtualne),

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,

 • operatorzy pocztowi,

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach,

 • przedsiębiorcy, fundaje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, – przedsiębiorcy udostępniające skrytki sejfowe,

 • instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach:

Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 2

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” _i=”1″ _address=”4.1.0.1″ /]

Aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

compliance

Partnerzy

Langas Group

Dołącz do nas

Zostań partnerem
Chcesz z nami porozmawiać?