Certyfikowany AML Oficer poziom 1

POZNAJ NAJLEPSZE PRAKTYKI POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH FIRM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

Certyfikowany AML Oficer poziom 1, to szkolenie stworzone na podstawie unikalnego programu szkoleniowego „Certified AML Officer”. Program ten został stworzony przez praktyków z doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych. W zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ryzyka i compliance. Program szkoleń został zatwierdzony przez Radę Programową Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.

Pierwszy dzień szkolenia AML Oficer dotyczy zagadnień związanych z przestępczością prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Między innymi uczestnik pozna najnowsze metody prania pieniędzy. Pierwszy dzień szkolenia to również omówienie międzynarodowych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wpływ na zadania krajowych instytucji obowiązanych. Poruszone zostaną również między innymi takie tematy, jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.

Drugi dzień szkolenia AML Oficer poziom 1 dotyczy poznania zadań i roli w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób powołanych w instytucjach. Ponadto omówione zostaną obowiązujące procedury wewnętrzne, środki bezpieczeństwa finansowego i zasady, praktyczny monitoring klienta i jego transakcji. Dodatkowo nie zabraknie pertraktacji o aktualnych trendach w krajowej praktyce prania pieniędzy.

Dla kogo jest szkolenie Certyfikowany AML Oficer poziom 1?

Szkolenie Certyfikowany AML Oficer poziom 1 dedykowane jest dla:

 • Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • Szefów Departamentów Compliance
 • Pracowników Departamentów Compliance
 • Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego

Ponadto materiał skierowany jest do osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML oraz tych, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance.

Certyfikowany AML Oficer poziom 1 – zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?
 • Międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu.
 • Krajowe i międzynarodowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 • Najważniej obowiązki instytucji obowiązanych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów.
 • Sankcje międzynarodowe oraz kary, które nakładane są w związku z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
 • Schematy prania pieniędzy.
 • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Gdzie i jak należy przekazać informację o transakcjach?
 • Kiedy należy dokonać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Certyfikowany AML Oficer poziom 1?

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. Dzięki temu możesz realizować swoje plany zawodowe. Rangę certyfikatu potwierdza zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną złożoną z ekspertów Stowarzyszenia Compliance Polska.
Ponadto zdobędziesz kwalifikacje uznawane na krajowym rynku przez większość instytucji finansowych.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji. Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia Certyfikowany AML Oficer poziom 1

DZIEŃ 1

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

DZIEŃ 1 – ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia AML jest przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowana terroryzmu

 1. Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy
 • co to jest pranie pieniędzy?
 • definicje
 • etapy prania pieniędzy
 • przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
 • jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy i jaki mają cel?
 • czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć?
  • źródła finansowania organizacji terrorystycznych
  • dystrybucja dochodów
 • sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
  • listy sanacyjne
  • regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
  • najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
  • Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania
 1. Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Bank Światowy
 • Financial Action Task Force
 • MoneyVal
 • Komitet Bazylejski
 • Komisja Europejska
 • Grupa Egmont
 • Grupa Wolfsberg
 • OFAC/Kingpin/FATCA
 1. Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki
 • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
 • karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne?
 • płatności mobilne
 • crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
 • organizacje non profit
 • system nieformalnych transferów, np. Hawala
 1. Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka
 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • metodologia oraz czynniki ryzyka
 • ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
 1. Ochrona danych w obszarze AML/CFT
 • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
 • podstawowe pojęcia i obowiązki
 • podstawy przetwarzania danych osobowych
 • cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
 • realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych

13.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia AML Oficer

Program szkolenia Certyfikowany AML Oficer poziom 1

DZIEŃ 2

8.45  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00  Rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
 • przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
 • przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji
 1. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT
 • zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
 • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
 • procedura grupową i procedura dotycząca sygnalistów w obszarze AML/CFT
 • zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy
 1. Customer Due Diligence
 • jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
 • środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
 • metody identyfikacji i weryfikacja klienta i osób z nim powiązanych
 • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
 • ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek ?
 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
 • wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)
 • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
 • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP
 1. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
 • analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
 • udzielania informacji na zapytania GIIF
 1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
 • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
 • kogo i jak należy sprawdzać ?
 1. Kary administracyjne i sankcje prawne  
 • kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
 • dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
 • odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji

16.00  Zakończenie szkolenia AML Oficer

Egzamin Certyfikowany AML Oficer poziom 1

 1. Załóż konto na platformie https://langas.pl/egzapii/ zgodnie z instrukcją egzaminu.
 2. Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego egzaminu.
 3. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny). Składa się z pytań otwartych, studium przypadku i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.