ROZWÓJ KWALIFIKACJI
W OBSZARZE
COMPLIANCE I AML

Rozwój i specjalizacja w branżach regulowanych wymagają nieustannego rozwoju kwalifikacji, także przez osoby posiadające już kompleksową wiedzę i doświadczenie w obszarze compliance i AML.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy szkolenia specjalistyczne, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i wymogi regulatorów. Szkolenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ORAZ WHISTLEBLOWING

Podstawy prawne i rola funkcji compliance

Podmioty rynkowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z powstaniem odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynu zabronionego przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz. W kolejnych regulacjach prawnych, zarówno unijnych jak i polskich, zakres tej odpowiedzialności jest systematycznie rozszerzany, a ryzyko poniesienia konsekwencji finansowych rośnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego doświadczony praktyk compliance przedstawi nie tylko ramy teoretyczno-prawne tej odpowiedzialności w świetle zarówno obowiązujących, jak i projektowanych przepisów, ale także instytucję tzw. Whistleblowing i rolę funkcji compliance, jako rozwiązania ograniczającego to ryzyko. 

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEPROWADZENIA DUE DILIGENCE KLIENTA (KYC)

Program KYC oraz środki należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Program KYC/CDD jest elementem polityki bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy jak również wszelkiego rodzaju fałszerstw i oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji w zakresie due diligence, w tym kwestie związane z identyfikacją klientów (tzn. dążenie instytucji obowiązanej do ustalenia prawdziwej tożsamości klienta), ustaleniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitoringiem transakcji. Głównym celem programu KYC/CDD jest zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przestępstwom finansowym, czy też kradzieży tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich produktu i usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny.

 

SPECJALISTYCZNY CERTYFIKAT W ZAKRESIE BUDOWANIA COMPLIANCE W OPARCIU O REKOMENDACJĘ H KNF

Wobec gwałtownie zmieniających się czasów, a w konsekwencji norm prawnych, sprawny system zgodności staje się nie tylko obowiązkiem regulacyjnym, ale wręcz koniecznością. Celem certyfikowanego szkolenia jest dostarczenie praktycznych wskazówek jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i zaadoptować zaawansowane rozwiązania bankowe do swojej organizacji.

COMPLIANCE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

Jak zorganizować adekwatną i skuteczną funkcję compliance w spółce publicznej?

Zmieniający się stan prawny dotyczący spółek giełdowych sprawia, że zorganizowanie adekwatnej i skutecznej funkcji compliance w spółce staje się nie tylko coraz bardziej potrzebne, ale także coraz trudniejsze. Niniejsze szkolenie wychodzi naprzeciw tym trudnościom i ma za zadanie wskazanie, jak powinna wyglądać funkcja compliance w spółce giełdowej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób zorganizować funkcję compliance w spółce w ramach istniejących modelów korporacyjnych, jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i w jaki sposób zapewniać zgodność za pomocą funkcji kontroli obejmującej obszar compliance. Ponadto, wobec coraz bardziej powszechnych rozwiązań IT w obszarze GRC (Governanace Risk Compliance) uczestnicy uzyskają wiedzą o podstawowych funkcjonalnościach poszczególnych modułów GRC, co ułatwi im zrozumienie własnych potrzeb w zakresie narzędzi informatycznych wspierających funkcję compliance.

Zważywszy na wysokość sankcji, którym podlegać mogą tak spółka jak i członkowie organów oraz nieostry charakter przepisówRozporządzenia MAR, drugiego dnia koncentrujemy się na zagadnieniu obowiązków informacyjnych. 

Specjalistyczny certyfikat w zakresie Rekomendacji Z

Wydana przez KNF Rekomendacja Z dotycząca ładu korporacyjnego w bankach, postawiła instytucje finansowe przed koniecznością dostosowania szeregu elementów własnego ładu korporacyjnego do wymogów Rekomendacji. 

Głównym celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków, na jakie wskazuje Rekomendacja Z, oraz omówienie praktycznych sposobów ich wdrożenia, a także wskazanie, w jaki sposób wymogi Rekomendacji Z można wpisać w matrycę funkcji kontroli zgodnie z wymogami Rekomendacji H.

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z IV i V dyrektywy AML

Ustawa z 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Ustawa wprowadza:

  • nakaz powołania OficeraMLRO (Money Laundering Reporting Oficer),
  • obowiązek przyjęcia procedurywhistleblowingupolegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,
  • nakaz dokonania analizy ryzyka,
  • nakaz identyfikacji klientów i stosowanych środków bezpieczeństwa,
  • obowiązek wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
  • zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Eksperci Programu

Stefan Bryndza – Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Od września 2019 r. pracownik Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2005- 2019 r. pracownik PKO BP SA., gdzie był współodpowiedzialny za obszar AML oraz finansowania terroryzmu.

dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Paweł Kuskowski – CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Małkiński – ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, partner Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR Partner).

Dariusz Szlas – manager procesów compliance & aml, certyfikowany compliance officer

Grzegorz Włodarczyk – zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego

Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach.

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default”][/dsm_image_carousel]

Dołącz do nas

Zostań partnerem
Chcesz z nami porozmawiać?