Certyfikowany KYC Officer

JAK ZAPOBIEGAĆ NADUŻYCIOM I WDROŻYĆ PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE PRZEZ ZASTOSOWANIE KYC W PRAKTYCE?

Program KYC/CDD to element polityki bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wszelkiego rodzaju oszustw. Program określa standardy postępowania instytucji w zakresie należytej staranności. W tym kwestie związane z identyfikacją klienta (ustalenie prawdziwej tożsamości klienta), określeniem charakteru nawiązywanej relacji oraz monitorowaniem transakcji.

Głównym celem programu jest zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, innym przestępstwom na tle finansowym oraz kradzieży tożsamości. Dzięki starannie prowadzonej polityce KYC instytucje mogą mieć pewność, że znają tożsamość swoich klientów, a ich produkty i usługi są realizowane w bezpieczny sposób.

Program jest zbiorem zasad i standardów postępowania ze strony instytucji obowiązanych. Określa kwestie związane z akceptacją klienta, identyfikacją i weryfikacją tożsamości jego tożsamości, ustaleniem charakteru relacji. Obejmuje kwestie związane z przygotowaniem podstaw do monitorowania transakcji oraz zasad postępowania pracowników. Zasady dla pracowników obejmują takie kwestie jak wątpliwości co do właściwości osób dokonujących transakcji, ich zasadność, źródło finansowania, a także ich związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Program KYC zyskuje na znaczeniu, ponieważ większość przedsiębiorców stopniowo przenosi swoje firmy do Internetu. Obecnie instytucje muszą trafnie identyfikować zagrożenia i pojawiające się ryzyka w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowoczesne technologie wykorzystujące otwartą bankowość, AI i biometrię z dużą dozą prawdopodobieństwa przyczynią się do zmniejszenia ryzyka podczas onboardingu klient. Tym samym zwiększą bezpieczeństwo relacji biznesowych z klientem.

Weź udział w szkoleniu KYC Officer, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów programu KYC (Know Your Customer) oraz stosowania środków należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który realizuje postanowienia IV Dyrektywy AML oraz rekomendacje grupy FATF.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie Certyfikowany KYC Officer?

Szkolenie KYC Officer dedykowane jest notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników, adwokatów, radców prawnych, prokurentów i audytorów. W szczególności skorzystają również osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer. Przede wszystkim jednak w szkoleniu KYC officer powinni wziąć udział przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw Inwestycyjnych. SKOK-ów w szczególności dyrektorzy, kierownicy oraz specjaliści jednostek:

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
 • compliance,
 • prawnych,
 • nadzoru i kontroli,
 • bezpieczeństwa,
 • oceny ryzyka,
 • analiz i audytu wewnętrznego.

Certyfikowany KYC Officer – zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML.
 • Cel i zakres czynności sprawdzających.
 • Przebieg czynności sprawdzających, w tym źródła wiedzy o kliencie i jego transakcjach.
 • Zasady nawiązywania relacji, w tym relacji non-face-to-face.
 • Wady programu KYC.
 • Grupy podwyższonego ryzyka.
 • Zasady stosowania środków należytej staranności.
 • Klasyfikacja klienta z uwzględnieniem czynników ryzyka.
 • Relacje z osobami PEP.
 • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego.

Certyfikowany KYC Officer – dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie Certyfikowany KYC Offcier jest uzupełnieniem programu nauczania Certyfikowany AML Oficer. Zdobycie wiedzy w zakresie KYC umożliwia rozwój ścieżki zawodowej i kariery w zakresie Compliance. Poświadczeniem zdobytej na szkoleniu wiedzy jest certyfikat. Żeby uzyskać certyfikat KYC Officer, należy zdać egzamin certyfikujący. Zakres szkolenia oraz jego materiały zostały zaakceptowane przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska. 

Program szkolenia Certyfikowany KYC Officer

8.45 – rejestracja i sprawdzenie ustawień on-line
9.00 – rozpoczęcie szkolenia

Program KYC oraz środki należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Praktyczne aspekty przeprowadzenia due diligence klienta – czyli jak bezpiecznie nawiązać relację z klientem.

Najważniejsze zmiany przepisów AML w obszarze KYC / CDD
KYC – procedura bezpieczeństwa

 • proces akceptacji i okresowy przegląd relacji z klientami,
 • gromadzenie i weryfikacja wymaganych dokumentów oraz informacji o kliencie,
 • relacje z klientami non-face-to-face,
 • źródła wiedzy o klientach i transakcjach,
 • zapobieganie ryzyku sankcji.

Ocena klienta i czynniki ryzyka

 • ocena początkowa i bieżąca klienta,
 • czynniki wpływające na ryzyko,
 • monitorowanie i testowanie,
 • okresowy przegląd matrycy ryzyka.

Zasady należytej staranności wobec klienta

 • zastosowanie środków należytej staranności – podejście oparte na ryzyku,
 • wzmocnione i uproszczone środki należytej staranności,
 • monitoring relacji z klientem, w tym analiza transakcji zrealizowanych w ramach stosunków gospodarczych,
 • przesłanki wpływające na wypowiadanie stosunków gospodarczych.

Wyzwania w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
 • dlaczego ważne  jest ustalenie beneficjenta rzeczywistego.

Relacje z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

 • jak poprawnie ustalić status PEP klienta i beneficjenta rzeczywistego?
 • badanie transakcji PEP’a – jak praktycznie podejść do tematu?

15.00 – zakończenie szkolenia

Egzamin Certyfikowany KYC Officer

 1. Załóż konto na platformie https://langas.pl/egzapii/ zgodnie z instrukcją egzaminu.
 2. Po weryfikacji Twojej tożsamości zostaniesz przydzielony do wybranego przez siebie egzaminu.
 3. Do egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Do uzyskania certyfikatu konieczne jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu egzaminu, certyfikat otrzymasz w formacie PDF e-mailem lub – na życzenie – w wersji papierowej.