KOMPLEKSOWY PROGRAM
BUDOWY KWALIFIKACJI
W OBSZARZE COMPLIANCE

Program szkoleń i egzaminów certyfikujących został stworzony przez doświadczonych praktyków, z Radą Programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia, które skupia środowisko Compliance w Polsce.

Wychodząc naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Stworzyliśmy system kursów i egzaminów walidacyjnych, który pozwala pracownikom obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Program składa się ze szkolenia poziomu 1. i 2. oraz egzaminu walidacyjnego odpowiednio dla poziomu 1. i 2.

Szkolenie AML & Compliance

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO1

Rola compliance w sektorze finansowym
Założenia dotyczące Funkcji Compliance Kto jest odpowiedzialny za Compliance?

Funkcja compliance
Miejsce i misja Compliance w organizacji

Zadania compliance
Zakres regularnych zadań Compliance

Zarządzanie ryzykiem compliance
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance
Mapowanie świata Compliance

Krajowi regulatorzy i inne podmioty nadzoru
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

Prawo i regulacje polskie
Regulacje w compliance

Regulacje unijne
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym
ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
System prawny Unii Europejskiej

Regulacje w instytucjach finansowych
Sfery regulacji w instytucji finansowej

egzamin CCO1

ZAAWANSOWANY

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO2

Compliance w usługach inwestycyjnych i finansowych oraz rola compliance

Kryzysy i skandale

Struktura i status aktów prawa unii europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem RTS, ITS i wytycznych

Prawo i regulacje

Regulatorzy i inne podmioty nadzoru

Wprowadzenie do MIFID

Obszary I&MC

MIFID 2 – wprowadzenie i rola compliance

MAD 2/MAR

egzamin CCO2

Egzaminy certyfikujące

Egzamin walidujący składa się z 3 częsci: testu zamkniętego, kazusu, pytań otwartych. Prowadzony jest w formie zdalnej i trwa 3,5 godziny, w jednym z dostępnych terminów, w ciągu 2 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Egzamin można też zdawać eksternistycznie.

Certyfikat wystawiany przez Stowarzyszenie Compliance Polska otrzymają Państwo, po uzyskaniu 60% punktów. System walidacyjno – certyfikacujący został przygotowany przez ekspertów obszaru compliance i zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Prace egzaminacyjne są sprawdzane przez ekspertów Stowarzyszenia

Eksperci Programu

dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu

Paweł Kuskowski – CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Małkiński – ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych oraz compliance, były pracownik KNF, partner Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w obszarze MAR (SEG MAR Partner).

Grzegorz Włodarczyk – zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego

Tomasz Wojtaszczyk – certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach.

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” _i=”1″ _address=”3.1.0.1″ /]

Dołącz do nas

Zostań partnerem
Chcesz z nami porozmawiać?