Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2

POZNAJ OBSZAR FINANSOWY, DYREKTYW I REGULACJI UNIJNYCH MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS

Compliance Officer to niezależna osoba, która musi skutecznie i umiejętnie łączyć wiedzę z zakresu prawa, biznesu i etyki. To odpowiedzialne i wymagające stanowisko, na którym ciągle należy poszerzać swoje kwalifikacje i wzbogacać zakres wiedzy. 

Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2, to kurs na pozimie zaawansowanym. Kierowany do osób, które uczestniczyły w kursie poziomu pierwszego.  Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych a następnie zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Program szkoleń z obszaru Compliance i AML, został stworzony przez doświadczonych praktyków i ekspertów z bogatym doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych. Unikalny porgram stworzony przez ekspertów został zaakceptowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Program szkolenia Compliance Oficer poziom 2 jest zaawansowaym programem i obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS.

Kto skorzysta na szkoleniu Certyfikowany Compliance Oficer CCO2?

Certyfikowane szkolenie Compliance Oficer poziom 2 dedykowane jest dla:

 • managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
 • managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
 • managerowie i pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
 • osoby, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
 • prawnicy zajmujący się tematyką compliance
 • doradcy binzesowi zajmujący się tematyką compliance
 • Członkowie Zarządów firm wdrażających u siebie procesy compliance
 • osoby wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z tematyką compliance

  Ponadto szkolenie kierowane jest do osób wiążących swoją karierę zawodową z obszarem Compliance. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

  Certyfikowany Compliance Oficer CCO2 – zagadnienia omawiane na szkoleniu

  • Investments & markets compliance – i&mc oraz rola compliance.
  • Struktura i status aktów prawa UE ze szczególnym uwzględnieniem rts, its i wytycznych.
  • Regulatorzy i inne podmioty nadzoru.
  • Obszary i&mc.
  • MIFID.
  • MIFID II.
  • MAD II/MAR.

  Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Certyfikowany Compliance Oficer CCO2?

  Program szkoleniowy został stworzony przez doświadczonych praktyków. W skład rady programowej wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod patronatem stowarzyszenia zrzeszającego Środowisko Compliance w Polsce. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o program, który do tej pory nie był dostępny w Polsce. Program szkolenia Certfikowany Compliance Oficer 2, został zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska. 

  Udział w szkoleniu otwiera ścieżkę kariery zawodowej na rynku krajowym i międzynarodowym. Kwalifikacje, które uzyskasz uznawane są przez większość instytucji finansowych.  Szkolenie Certyfikowany Compliance Officer 2 zostało stworzone przez najlepszych praktyków w kraju, co przekłada się na jakość wiedzy, którą zdobędziesz. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu, po uprzednio zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną, w której skład wchodzą eksperci compliance. Dodatkowo podczas szkolenia poznasz wiele osób z Działów Compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń.

  Program szkolenia Certyfikowany Compliance Oficer CCO2

  DZIEŃ 1

  HISTORIA COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE – I&MC) ORAZ ROLA COMPLIANCE

  • Wytyczne ESMA
  • Wytyczne Basel
  • Rekomendacja H
  • Inne dokumenty

  KRYZYSY I SKANDALE

  • Subprime
  • Enron
  • LIBOR
  • FX
  • „kryzysopcyjny”

  STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS i Wytycznych

  • Rys historyczny
  • Poziom 1
  • Poziom 2
  • Różnice pomiędzy RTS a ITS
  • Poziom 3

  PRAWO I REGULACJE

  • Główne regulacje polskie
  • Przepisy UE (MiFID, MiFID II, MAD, UCITS, AMFID, PRIIPS, Rozporządzenie benchmarkowe)

  REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

  • Regulatorzy polscy (KNF, UOKIK, UODO, NBP)
  • Regulatorzy europejscy (ESMA, EBA,EIOPA, FCA (UK)
  • Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW_CCP)
  • Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA)

  WPROWADZENIE DO MIFID

  • Firma inwestycyjna a bank z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
  • Bank powierniczy
  • Rodzaje usług maklerskich
  • Rodzaje instrumentów finansowych
  • WIBOR i inne benchmarki

  OBSZARY I&MC

  • Testy zgodności i kontrole
  • Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID
  • System nadzoru zgodności działalności z prawem
  • System kontroli wewnętrznej
  • System audytu wewnętrznego
  • Rola compliance w MiFID

  Program szkolenia Certyfikowany Compliance Oficer CCO2

  DZIEŃ 2

  MIFID II – WPROWADZENIE I ROLA COMPLIANCE

  • Założenia
  • Status i stan implementacji
  • Główne zasady i definicje
  • Praktyczne aspekty wdrożenia
  • Nowe i zmodyfikowane obowiązki compliance w systemie MiFID II
  • Wymogi w zakresie zarządzania produktami – obowiązki wytwórcy i dystrybutora
  • Alokacja i obowiązki z nią związane
  • Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II
  • Obowiązki informacyjne

  MAD II/MAR

  • Założenia
  • Status i stan implementacji
  • Główne zasady i definicje
  • Praktyczne aspekty wdrożenia
  • Manipulacja instrumentem finansowym
  • Kary za naruszenia
  • System trade surveillance
  • Rekomendacje inwestycyjne (MAR) vs. badania inwestycyjne (MiFID II)
  • Informacja poufna i “badania rynku”
  • Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)

  Zakończenie szkolenia Certyfikowany Compliance Oficer poziom 2

  Aktualne szkolenia Compliance

  Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

  compliance

  Egzamin – Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer CCO2 

   

  1. Załóż konto na platformie https://langas.pl/egzapii/ zgodnie z instrukcją egzaminu.
  2. Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego egzaminu.
  3. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

  Egzamin składa się z pytań otwartych, studium przypadku i pytań zamkniętych.  Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub – na życzenie – w wersji papierowej.