Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Compliance Polska składa się z 3-7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym został wybrany jego Przewodniczący oraz Sekretarz. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego członkowie realizują w tym okresie wszystkie cele określone w statucie, a w szczególności:

  • reprezentują Stowarzyszenie,
  • zarządzają jego majątkiem,
  • decydują o przyjęciu nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia, bądź też o pozbawieniu członkostwa obecnych członków,
  • wykonują uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu.

Podczas Walnego Zgromadzenia 25 kwietnia 2022 w skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

  • Paweł Kuskowski
  • Jarosław Petz – Sekretarz Stowarzyszenia
  • Piotr Sobków
  • Tomasz Walkiewicz – Przewodniczący Zarządu
  • Grzegorz Włodarczyk