Zarząd Stowarzyszenia

Paweł Kuskowski (Przewodniczący) – Konsultant, trener w zakresie Compliance i AML. Doświadczenie zdobył w pracy zagranicą i w Polsce pracując w największych instytucjach finansowych i doradczych, jako szef Globalnej Funkcji AML dla banku Royal Bank of Scotland, dyrektor ds Compliance i Ryzyka Operacyjnego dla UBS Polska, Compliance Oficer w AIG Investments Ireland, prawnik w kancelarii Matheson Ormsby Prentice w Irlandii.

Maciej Biały – Dyrektor Departamentu Zgodności w PKO BP S.A.

Marcin Góral – Dyrektor Biura Compliance w PZU S.A.

Dr Wojciech Nagel – Prezes Rady Giełdy

Tomasz Walkiewicz – Prokurent GPW

Zarząd Stowarzyszenia Compliance Polska składa się z 3-7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym został wybrany jego Przewodniczący oraz Sekretarz. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, a jego członkowie realizują w tym okresie wszystkie cele określone w statucie, a w szczególności:

  • reprezentują Stowarzyszenie,
  • zarządzają jego majątkiem,
  • decydują o przyjęciu nowych osób w poczet członków Stowarzyszenia, bądź też o pozbawieniu członkostwa obecnych członków,
  • wykonują uchwały Walnego Zebrania oraz Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia.