W związku z wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wedle znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

Gorąco polecam i  zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:

 • jak skutecznie dostosować system kontroli wewnętrznej do Rekomendacji H zarówno w banku komercyjnym, jak i spółdzielczym
 • jakie zadania należ przypisać zarządowi, radzie nadzorczej i jej komitetom oraz komórkom pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony
 • jak przekształcić dotychczasową kontrolę funkcjonalną w funkcję kontroli
 • jak przeprowadzać weryfikację bieżącą, a jak testowanie
 • jak sporządzać, aktualizować i zarządzać matrycą funkcji kontroli
 • jak zorganizować komórkę ds. zgodności
 • jak zapewniać zgodność w ramach funkcji kontroli, a jak poprzez zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • jak zorganizować komórkę audytu wewnętrznego
 • jak prowadzić badania audytowe wedle nowej Rekomendacji
 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION,
 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

Zapraszam do kontaktu,
Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22