Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, która odbędzie się w formule hybrydowej, 20-21 kwietnia 2021 r.
Jest to największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group.

Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian.

Rada Programowa tego wydarzenia określiła wstępnie następujące tematy VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML:

w obszarze compliance:

 • Wyzwania CDO: kiedy przenieść dane do chmury i jak to zrobić bezpiecznie?
 • AI w compliance
 • Compliance w czasie COVID19
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wyzwaniem dla przedsiębiorców, Sygnaliści w organizacji – dobre praktyki
 • Criminal Compliance jako kompleksowy system zabezpieczenia oraz minimalizacji ryzyk prawnokarnych przy prowadzeniu biznesu
 • Odpowiedzialność osobista compliance oficera,
 • Zarządzanie konfliktem interesów w instytucjach finansowych
 • Zapewnienie zgodności z RODO podczas pracy zdalnej – analiza dotychczasowych doświadczeń i problemów, Czego nauczyła nas dotychczasowa aktywność UODO? Podsumowanie i wnioski praktyczne dla administratorów
 • rekomendacja Z
 • nowelizacja KSH a compliance, dobre praktyki komitetu audytu
 • Etyka w farmacji
 • GRC

w obszarze AML

 • Europejska agenda zmian AML
 • V i VI Dyrektywa – doświadczenia spoza Polski
 • Od IV do VI Dyrektywy AML – dokąd zmierzamy? wyzwania ?
  Najważniejsze zmian wynikających z implementacji w Polsce dyrektywy AML V
 • Krajowa ocena ryzyka Prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – wpływ na instytucje obowiązane (GIF)
 • Ankieta dla instytucji płatniczych (KNF+bank)
 • Szara strefa – wpływ na AML
 • Kryptowaluty – jak przeciwdziałać praniu pieniędzy (doświadczenia Coinfirm)
 • Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 Wierzymy, że prezentowane tematy, podobnie jak w poprzednich latach, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Dobór tematów jest obecnie poddawany przez Radę Programową szerokim konsultacjom środowiskowym.

W skład Rady Programowej VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance weszli:

 • Paweł Kuskowski, CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska
 • dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu
 • Paweł Dudojc – Counsel, PwC Legal Żelaźnicki sp. k., specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i compliance, a także w technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech)
 • Tomasz Wojtaszczyk, certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych

Uczestnikami tegorocznej konferencji będą przedstawiciele międzynarodowego środowiska compliance i AML, sektora bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego.

 

Do zobaczenia na Konferencji!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska