Zapisz się do stowarzyszenia

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi zarówno osoby posiadające doświadczenie w Compliance, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką i chcących poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Rodzaje członkostwa
Zgodnie ze Statutem SCP członkostwo dzieli się na:

 • zwyczajne,
 • wspierające,
 • honorowe.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 • osoby fizyczne będące obywatelami Polski bądź cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawione praw publicznych;
 • cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba popierająca cele Stowarzyszenia oraz deklarująca pomoc merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Benefity członków

 • Członkostwo w profesjonalnej organizacji branżowej,
 • Uczestnictwo w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach, warsztatach i seminariach z udziałem najlepszych praktyków,
 • Podejmowanie dyskusji na problematyczne tematy z zakresu Compliance i komunikowanie ich w imieniu Stowarzyszenia organom nadzoru i legislatorom,
 • Dostęp do wszelkich materiałów dostępnych w strefie członkowskiej,
 • Dostęp do aktualnych ogłoszeń o pracę oraz do innych informacji ułatwiających rozwój dalszej ścieżki kariery,
 • Dostęp do forum Stowarzyszenia w celu wymiany poglądów na tematy dotyczące zgodności regulacyjnej,
 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia innych członków Stowarzyszenia w zakresie Compliance.

Składka członkowska

Każdy członek przystępujący do Stowarzyszenia zobowiązany jest opłacić składkę członkowską w wysokości 120 zł
Konto Stowarzyszenia:
PKO BP 03102029060000160202904118
kwota 120 PLN
Tytuł wiadomości „Składka członkowska”
Stowarzyszenie Compliance Polska
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, lokal 1724

W sprawach członkowskich prosimy o kontakt:
biuro@compliancepolska.pl