Linki

Sierpień 2012
ESA – połączony komitet ESMA, EBA i EIOPA wzmacnia współpracę pomiędzy krajowymi organami nadzoru w celu zapobiegania praniu brudych pieniędzy. Raport tutaj


Lipiec 2012:
1. AML – linki do informacji zewnętrznych:

  • Financial Services Authority. (2007). Review of private banks’ anti money laundering systems and controls. Available from here
  • Financial Services Authority. (2008). Review of firms’ implementation of risk-based approach to anti money laundering (AML) Available from here
  • Financial Services Authority. (2011). Banks’ management of high money-laundering risks situations. Available from here
  • FATF (2011), Laundering the Proceeds of Corruption. Available from here 
  • E books: ‘The Puppet Masters. How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It’ książka

2. MIFID – najnowsze zmiany i stanowiska, link tutaj
3. ESMA publikuje, ostateczny raport nt. wytycznych dotyczących funkcji Compliance (MiFID) tutaj
4. ESMA publikuje wytyczne dot. suitability under MiFID tutaj
5. Ostateczny raport z konsultacji prowadzonych przez ESME dotyczących stosowania i proponowanych zmian w zakresie suitability tutaj


Czerwiec 2012:
1. MiFID Questions and Answers – Investor Protection & Intermediaries: http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-382.pdf
2. Consultation Paper – Draft Technical Standards for the Regulation on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories: http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-379.pdf


Kwiecień 2012:
1. Rekomendacja FATF w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i proliferacji. Link do polskiego tłumaczenia udostępnionego przez UKNF: http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacje_FATF_tcm75-29311.pdf