Artykuły

Październik 2012:


Wrzesień 2012:

  • Błędne tłumaczenie – błędna implementacja – J. Nowacki (link)
  • Konflikt interesów w obszarze usług inwestycyjnych – G. Włodarczyk (link)
  • Testy zgodności i kontrole compliance – G. Włodarczyk (link)
  • MiFID – wytyczne w sprawie pewnych aspektyw dotyczących odpowiedniości – G. Włodarczyk (link)
  • MIFID – główne regulacje – P. Kuskowski (link)

Lipiec 2012:

  • Nowe obowiązki dostawców realizujących usługi płatnicze – A. Jankowska-Galińska (link)

Lipiec 2011:

  • Dyrektywa AIFMD – zarządzający AFI z europejskim paszportem (link)

Maj 2011:

  • ESMA – nowy nadzór rynku kapitałowego – J. Nowacki (link)

Osoby zainteresowane publikacją na stronie Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu: biuro@compliancepolska.pl