Akty prawne

Projekt Rządowego Centrum Legislacji dotyczący planowanych zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz projektów nowych rozporządzeń (implementacja UCITSIV).  W połowie października projekty powinny być przedmiotem obrad podkomisji w Sejmie.
Projekt zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych