Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML – 05 listopada 2018

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Do nowej ustawy zaimplementowane zostały wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF.

Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji obowiązanych do nowych przepisów proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych zmian i obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
- Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska,
- Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer,
- Zajęcia poprowadzi ekspert (praktyk) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
- Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
- Procedury AML – co powinny zawierać,
- Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka – zakres i sposób przygotowania takiej oceny,
- Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
- Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych,
- Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego,
- Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
- Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
- Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.

Więcej informacji i zapisy »