Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych – 13-14 listopad 2018

13 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy, które mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w innych przestępstwach finansowych.

Zakres zadań i obowiązków instytucji, oparty na analizie i zarządzaniu ryzykiem, określony został w nowej ustawie z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz rekomendacje grupy FATF.

Zgodnie z powyższą ustawą Instytucje będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz gromadzenia i raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku w związku z przestępstwem prania pieniędzy jak również w przypadku innych przestępstw finansowych.

Kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Rozporządzenie obowiązuje od 26 czerwca 2017 r.).

Mając na uwadze konieczność zapewnienia implementacji przez instytucje obowiązane nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przedstawiamy Państwu dedykowane szkolenie „Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych”.

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów – praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:
- nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
- zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
- sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
- symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
- kontrola przepływów pieniężnych,
- zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
- proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
- systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu „Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych” pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Więcej informacji i zapisy »

Zapraszam do udziału,
Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl