Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF – 26 listopada 2018

W związku z planowanym wejściem w życie pierwszej tak kompleksowej regulacji compliance, jaką jest Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w oparciu o Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszelkich rekomendowanych wymogów odnośnie compliance, pozwalające na skuteczną i przede wszystkim, wydajną implementację Rekomendacji do procesów funkcjonujących w banku. Omówienie organizacji compliance oraz pogłębiona analiza dwóch filarów compliance tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz compliance w ramach funkcji kontroli pozwoli Państwu zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się od compliance i na czym polegają radykalne zmiany. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:
- jaki zakres zmian w systemie kontroli wewnętrznej jest wymagany odnośnie compliance w kontekście Rekomendacji H KNF w bankach komercyjnych, a jaki w bankach spółdzielczych
- jak prawidłowo usytuować komórkę do spraw zgodności w banku, spełniając wymogi stosownych ustaw i rozporządzeń
- jak uregulować stosunki wewnętrzne z zarządem, radą nadzorczą i jej komitetami, a jak z innymi komórkami organizacyjnymi na 1 i 2 linii obrony
- jak zapewniać zgodność w podmiotach zależnych i jak współpracować z podmiotem dominującym
- jak zapewniać zgodność w banku w ramach tzw. funkcji kontroli,
- jak skutecznie i efektywnie dokonywać weryfikacji bieżącej i testowania zarówno poziomego jak i pionowego
- jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i jak efektywnie łączyć to z zapewnianiem zgodności w ramach funkcji kontroli
- jak najbardziej efektywnie prowadzić matrycę funkcji kontroli w obszarze zapewniania zgodności
- jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION
- jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w zakresie compliance w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

Więcej informacji i zapisy »

Zapraszam do kontaktu,

Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@szkoleniacompliance.pl