Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF

W związku z planowanym wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wedle znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność, co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ :

 • jaki zakres zmian w systemie kontroli wewnętrznej jest wymagany odnośnie compliance w kontekście Rekomendacji H KNF w bankach komercyjnych, a jaki w bankach spółdzielczych
 • jak prawidłowo usytuować komórkę do spraw zgodności w banku, spełniając wymogi stosownych ustaw i rozporządzeń
 • jak uregulować stosunki wewnętrzne z zarządem, radą nadzorczą i jej komitetami, a jak z innymi komórkami organizacyjnymi na 1 i 2 linii obrony
 • jak zapewniać zgodność w podmiotach zależnych i jak współpracować z podmiotem dominującym
 • jak zapewniać zgodność w banku w ramach tzw. funkcji kontroli,
 • jak sporządzać, aktualizować i zarządzać matrycą funkcji kontroli
 • jak skutecznie i efektywnie dokonywać weryfikacji bieżącej i testowania zarówno poziomego jak i pionowego
 • jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i jak efektywnie łączyć to z zapewnianiem zgodności w ramach funkcji kontroli
 • jak najbardziej efektywnie prowadzić matrycę funkcji kontroli w obszarze zapewniania zgodności
 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION
 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w zakresie compliance w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

 

Terminy, więcej informacji i zapisy »

2