CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program COO – poziom 1, 16.10.2014

,, Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych”

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem. Compliance Oficer to niezależna osoba, która w skuteczny sposób musi łączyć znajomość prawa, biznesu oraz etyki. Jest to także osoba, która musi mieć ukształtowany kręgosłup moralny – konieczny przy konfliktach interesów, które czasami mają miejsce w reprezentowanych firmach.

W tym kontekście chcemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego Compliance Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, pod nadzorem rady programowej, w skład której wchodzą szefowie działów compliance największych instytucji finansowych. Odbędzie się ono pod auspicjami Stowarzyszenia Compliance Polska. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowiska compliance, członków Stowarzyszenia Compliance Polska oraz wszystkich zainteresowanych tematem kontroli ryzyka, przygotowaliśmy ten unikatowy program. Jesteśmy przekonani, że udział w nim dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie się w świecie compliance. Zdobyty po zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową oraz pozwoli osiągać sukcesy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Zdobądź prestiżowy certyfikat CCO1 akredytowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

 • Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, która pozwoli zrealizować Państwa plany zawodowe.
 • Program jest stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to, czego potrzebuje praktyk.
 • Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynkukrajowym przez większość instytucji finansowych.
 • O randze programu świadczy certyfikat, potwierdzający zdanie egzaminu przed komisją, w której skład wchodzą eksperci compliance.
 • Podczas szkolenia spotkają Państwo wiele osób z działów compliance, co posłuży za cenne źródło wymiany doświadczeń

PROGRAM
I ETAP: SZKOLENIE
ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
Skuteczne Compliance w sektorze finansowym

 • Modele funkcji Compliance w organizacji
 • Zasada proporcjonalności
 • Różnice wynikające z charakteru działalności
 • Kto jest odpowiedzialny za Compliance?
 • Rola zarządu i rady nadzorczej
 • Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
 • Odpowiedzialność działu Compliance
 • Compliance poza działem Compliance
 • Model 3 lini obrony
 • Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
Miejsce i misja Compliance w organizacji

 • Niezależność funkcji Compliance
 • Formalny status
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Dostęp do informacji i personelu
 • Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE
Zakres regularnych zadań Compliance

 • Etyka i postępowanie
 • Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
 • Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu Compliance

 • Polityki, procedury wewnętrzne
 • Mapowanie świata Compliance
 • Mapowanie regulacji
 • Regulacje a Twoja firma
 • Firmy i inne podmioty
 • Jednostki biznesu

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

 • KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
 • Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE
Regulacje w Compliance

 • Główne regulacje polskie
 • Hierarchia aktów prawnych i regulacji
 • Uchwała i rekomendacja KNF
 • Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE
Wspólny rynek oraz Europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

 • ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB
 • System prawny Unii Europejskiej
 • Dyrektywy, rozporządzenia, rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Sfery regulacji w instytucji finansowej

 • Kredyty i działalność kredytowa
 • AML, produkty inwestycyjne
 • Bank Assurance
 • Ład Korporacyjny
 • Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

II ETAP: EGZAMIN
,,Zdobądź prestiżowy Certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska”
,, Zasiadający w Radzie Programowej szefowie Działów Compliance zapewniają, że program jest zgodny z oczekiwaniami instytucji i rynku”
MATERIAŁY I EGZAMIN:
Materiały szkoleniowe to unikalny skrypt przygotowany przez praktyków Compliance pod nadzorem Rady Programowej. Każdy z uczestników otrzyma wersję papierową oraz możliwość dostępu online. Egzamin przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Stowarzyszenie Compliance. Potrwa on maksymalnie dwie godziny. Każdy z uczestników, po zdanym egzaminie, otrzyma Certyfikat Compliance Officer CCO1 potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się wziąć udziału w egzaminie otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia.


METODY

CETYFIKACJA
Po ukończeniu programu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1, każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia szkolenia. Jeśli chcą Państwo uzyskać certyfikat świadczący o podniesieniu kwalifikacji, zapraszamy do udziału w egzaminie. Po zdanym egzaminie otrzymają Państwo dokument potwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Szkolenie składa się z dwóch etapów. I etap to zajęcia zgodne z zakresem merytorycznym zaakceptowanym przez Radę Programową. II etap to egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i podnoszący kwalifikacje zawodowe. Zajęcia oraz egzamin będą przeprowadzane w centrum Warszawy.

GRUPA DOCELOWA :

 • pracownicy działów compliance
 • szefowie działów compliance
 • członkowie zarządów instytucji finansowych
 • menadżerowie wyższego stopnia
 • osoby pragnące rozpocząć pracę w dziale compliance

EKSPERCI
RADA PROGRAMOWA CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER CCO1


CENA
zgłoszenie do 11.09.2014 – 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.09.2014 – 1 570 PLN + 23% VAT


INFORMACJE DODATKOWE

CENA ZAWIERA:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe
obiad, poczęstunek podczas przerw

SZKOLENIE + EGZAMIN

 • Zgłoszenie do 15 dni przed szkoleniem 1 570 PLN netto
 • Zgłoszenie do 15 dni przed szkoleniem 1 170 PLN netto – Dla członków Stowarzyszenia Compliance
 • Zgłoszenie poniżej 14 dni przed szkoleniem 1870 PLN netto
 • Zgłoszenie poniżej 14 dni przed szkoleniem 1470 PLN netto Dla członków Stowarzyszenia Compliance

EGZAMIN ( DLA OSÓB NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W SZKOLENIU)

 • Zgłoszenie do 15 dni przed szkoleniem 970 PLN 770 PLN netto
 • Zgłoszenie do 15 dni przed szkoleniem 570 PLN netto Dla członków Stowarzyszenia Compliance
 • Zgłoszenie poniżej 14 dni przed szkoleniem 970 PLN netto
 • Zgłoszenie poniżej 14 dni przed szkoleniem 770 PLN netto Dla członków Stowarzyszenia Compliance

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group.

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE
Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej. Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na stronie: http://langas.pl/szkolenie/159/certyfikowany_compliance_oficer_program_coo_poziom_1