Certyfikowany AML Oficer – poziom 1 – 22-23 listopada 2018

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału wszkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali w kraju i za granicą. Praktyka jest podstawowym fokusem tego szkolenia.

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi dla instytucji obowiązanych.

Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.W trakcie szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.

Drugi dzień poświęcony będzie międzynarodowym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych. Ponadto, omówione zostaną zasady budowania efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.: monitorowanie klienta i jego transakcji, zapobieganie naruszenia obowiązków sankcyjnych oraz aktualne trendy w praktyce prania pieniędzy. Przedstawimy czym są ktyptowaluty (m.in. Bitcoin) i jakie generują ryzyka dla systemu finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Compliance i AML przygotowaliśmy unikatowe szkolenie. . Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego AML Oficera dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

Więcej informacji i zapisy »

Gorąco polecam i zapraszam,
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska