Compliance w zakupach – 15 listopada 2018

Prowadzenie procesów zakupowych w sposób transparentny i zgodny z regulacjami to jedno z zasadniczych zadań stojących przed jednostką zakupową w każdej firmie. Głównie dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie wysokiego poziomu konkurencyjności postępowań, a tym samym pozyskiwanie najlepszych ofert. Proces zakupowy niesie poważne ryzyko zarówno finansowe jak i prawne, dlatego bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego obszaru mają pojawiające się nowe regulacje tj. RODO , Split payment itp. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest podniesienie świadomości zagrożeń, nakreślenie sposobu zapobiegania oraz umożliwienie sprawnego zarządzania m.in. pionami bezpieczeństwa. Szczegółowo przybliżymy Państwu wyzwania stojące przed współczesnym działem zakupów i przedstawimy potencjalne rozwiązania, które powstały na bazie współpracy z wieloma firmami.

W programie m. in.

- Compliance w procesie zakupowym i w procesie zarządzania relacjami z dostawcami
- Identyfikacja i określenie zasobów informacyjnych
- Zarządzanie informacjami w obszarze zakupowym działalności przedsiębiorstwa
- Planowanie i budżetowanie z perspektywy procesów generujących informację zakupową
- Modelowa baza informacji zakupowych
- Określenie wartości poszczególnych zbiorów informacji dla funkcjonowania firmy
- Analiza ryzyka i określenie poziomu zagrożeń
- Środki bezpieczeństwa; skala i możliwości.
- Przepisy regulujące poszczególne sfery działalności biznesowej, a postępowanie z zasobami informacyjnymi
- Projektowane zmiany w przepisach („ustawa o jawności życia publicznego”) i ewentualne skutki dla biznesu.
- Compliance w zakupach a dostawcy „niedoreprezentowani”

Więcej informacji i zapisy »

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Zapraszam do rezerwacji miejsc,
Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
a.tworzynska@langas.pl