Certyfikowany AML Officer – poziom 2 – 15-16 października 2018

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer – CAO lvl 2”. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych. W pierwszym dniu szkolenia przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta w procesie nawiązywania relacji. Omówione zostaną zasady poprawnego wykonania sankcji gospodarczych i monitoring transakcji międzynarodowych. Ponadto, przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące kryptowalut (m.in. Bitcoin) i omówimy jakie generują ryzyka dla systemu finansowego. W drugim dniu omówione zostaną kluczowe wyzwania dla instytucji obowiązanych wynikających z przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących przepisy Dyrektywy 2015/849 (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz zalecenia Financial Action Task Force (FATF). Omówiony zostanie obowiązek wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej z uwzględnieniem krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przedstawione zostaną nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Omówimy nowe zadania w stosunku do osób na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) oraz zasady weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz zmiany w zakresie gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF. Ponadto, przedstawimy najnowsze sposoby i metody identyfikacji przestępstw prania pieniędzy bazowych, w tym karuzeli vatowskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Compliance i AML przygotowaliśmy unikatowe szkolenie.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowany Certyfikowany AML Oficera – CAO lvl2 dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a zdobyty po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat umocni Państwa pozycję zawodową.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji?
 • jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego w ujęciu międzynarodowym i nowej ustawy AML ?
 • jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych?
 • jakie są zmiany w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML?
 • o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
 • jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)?
 • o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • o nowych zasadach raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych
 • czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej?
 • jakie wyzwania stoją przed zespołami AML i Compliance – III linii obrony, w tym nowa funkcja kontroli i komórek Compliance?

 

Więcej informacji i harmonogram »