Grupy fokusowe

Bardzo miło nam poinformować, że w ramach Stowarzyszenia powstaną grupy fokusowe, których celcem będzie omawianie bieżących, istotnych tematów, wypracowywania standardów rynkowych oraz uzgodnienia stanowisk z przedstawicielami organów nadzoru.

Grupy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
2. MiFID.
3. Nowych technologii i Compliance.

Grupy są ograniczone liczebnie do 15 osób – uczestników spotkań. 

Zasady przyjmowania do grup:

1) możliwie 1 osoba reprezentująca daną instytucję
2) uczestnicy będą zobowiązani do aktywnego angażowania się w prace grup
3) pierwszeństwo dla instytucji regulowanych, następnie kancelarii i doradców

Zgłoszenia proszę kierować na biuro@compliancepolska.pl