Nowe Władze SCP

Bardzo miło nam poinformować, że w drodze głosowania Walnego Zebrania Członków SCP wybraliśmy na trzyletnią kadencję nowe Władze Stowarzyszenia Compliance Polska: członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Decyzją Walnego Zebrania Członków nowy Zarząd będzie składał się z następujących osób:

- Maciej Biały
- Marcin Góral
- Adam Hawryluk
- Ewa Kuchcińska
- Paweł Kuskowski
- Wojciech Nagel
- Tomasz Walkiewicz

Prezesem Zarządu został wybrany Paweł Kuskowski, nastomiast sekretarzem Tomasz Walkiewicz.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

- Sławomir Chmielewski
- Tomasz Dubiel
- Monika Jachimkowska
- Monika Szpiganowicz
- Małgorzata Tarnowska

Pełnienie funcji Przewodniczącej powierzono Małgorzacie Tarnowskiej.

Gratulujemy osobom wybranym i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w działalności naszej organizacji!